Техника ТЕМП - агенција за привремено вработување
Техника ПЕРМ, агенција за постојано вработување на англиски јазик Босна и Херцеговина - Техника PERM решавање на предизвиците за работодавачите Република Македонија - Техника ПЕРМ слободни работни места
TEL.: +386 31 450 800   Tehnika temp Blogger   TehnikaPERM on LinkedIN   TehnikaPERM on Twitter   TehnikaPERM on Facebook   Tehnika TEMP na portalu YouTube   TehnikaTEMP on Facebook
Регрутирање и селекција Евалуација и оценување Тестирање вештини За нас
Регрутирање и селекција
Регрутирање, селекција за ЕУ, Техника ТЕМП
Техника ТЕМП, регрутирање и селекција за Европската унија
 

РЕГРУТИРАЊЕ ЗА ЕВРОПСКА УНИЈА

Поради добриот училишен систем и развиената индустрија во поранешна Југославија, кандидатите од јадранско-балканскиот регион се докажуваат како сигурни, квалификувани работници. Регионот нуди вредни физички работници, квалификувани и неквалификувани и широка палета експерти и образовани работници (инженери, архитекти, фармацевти, експерти во областа на тешката метална индустрија итн.). Сè уште постои прашањето со работните дозволи за ЕУ, што во 90% од случаите е решливо, особено, со оглед на тоа што постојано регрутираме стручни квалификувани работници, како заварувачи, инженери, возачи на камиони и слично од Србија, Македонија и Босна. Вработените во ТехникаПЕРМ работат заедно со клиентот, за да ги добијат соодветните работни дозволи за избраните кандидати.

Го проверуваме искуството, експертизата, посебните вештини на кандидатите
Работодавачи и вработени
Регрутирање кандидати
Техника Перм, веќе 15 години со Вас   Техника ПЕРМ и Бонитете
Техника Лтд - дел од Групацијата Индустриале Company Tehnika Ltd is a part of Industriale Group © 2016 Техника Лтд - дел од Групацијата Индустриале