Техника ТЕМП - агенција за привремено вработување
Техника ПЕРМ, агенција за постојано вработување на англиски јазик Босна и Херцеговина - Техника ПЕРМ решавање на предизвиците за работодавачите Република Македонија - Техника ПЕРМ слободни работни места
TEL.: +386 31 450 800   Tehnika temp Blogger   TehnikaPERM on LinkedIN   TehnikaPERM on Twitter   TehnikaPERM on Facebook   Tehnika TEMP na portalu YouTube   TehnikaTEMP on Facebook
Регрутирање и селекција Евалуација и оценување Тестирање вештини За нас
Конкурси за вработување, регрутирање, селекција, Техника ТЕМП
Конкурси за вработување, регрутирање, селекција, Техника ТЕМП
Техника ТЕМП, пријава за вработување
 

Пријава за вработување

 

Пол:

1x1px_white
М-машки Ж-женски
   
Име:
   
Презиме:
   
Телефон:
   
Е-пошта:
   
Работно место за кое се пријавувате:
   
Години работно искуство:
   
Последно завршено образование:
   
 
Кратка биографија и мотивациско писмо:
   
 
   
 
 
Техника ПЕРМ Ви помага да најдете работа
Техника ПЕРМ - некои од работодавачите
Техника ПЕРМ - слободни работни места
Техника PERM, веќе 15 години со Вас   Техника PERM и Бонитете
Техника Лтд - дел од Групацијата Индустриале Company Tehnika Ltd is a part of Industriale Group © 2016 Техника Лтд - дел од Групацијата Индустриале