Tehnika TEMP - temporary staffing agency
English Bosna i Hercegovina Makedonija
TEL.: +387 66 028 028   Tehnika temp Blogger   TehnikaPERM on LinkedIN   TehnikaPERM on Twitter   TehnikaPERM on Facebook   Tehnika TEMP na portalu YouTube   TehnikaTEMP on Facebook
REGRUTACIJA I SELEKCIJA PROCJENA I OCJENA TESTIRANJE VJEŠTINA O NAMA
Recruitment and selection
Recruitment, selection, Tehnika TEMP
Tehnika TEMP, recruitment, selection
 

PROCJENA I OCJENJIVANJE - PRONAĆI, PROCIJENITI I OCIJENITI NAJTALENTOVANIJE

Procjena i ocjenjivanje

Ključna stvar u razvoju ljudskog potencijala jeste maksimalno povećanje potencijala zaposlenika kroz njemu prilagođene procjene sposobnosti, kroz njegovo usmjeravanje u izvršavanju dužnosti i procjenu izvršenih zadataka. TehnikaPERM nudi široku paletu različitih metoda procjenjivanja za već postojeće radnike kao i za kanditate koji su u procesu zapošljavanja. Tehnika PERM nudi psihološko testiranje, psihometrijski Thomasov test procjene, DISC test razumijevanja osobenosti kandidata i četiri različita testa sposobnosti za procjenu motorne koordinacije potencijalnog zaposlenika.

 
Psihološko testiranje

Metoda psihološkog testiranja omogućuje nepristrasan uvid u osobine i stručnost kandidata za posao, te daje uvid u strukturu ličnosti kandidata za određenu radnu poziciju.
 

Psihološko testiranje daje uvid u:

 
TehnikaPERM - psychological testing Lične osobine kandidata
TehnikaPERM - Overall and specific intellectual abilities Ukupne i specifične intelektualne sposobnosti
TehnikaPERM - method of psychological testing Interesovanja
TehnikaPERM - competence of job candidates Ulogu u timskom radu
TehnikaPERM - psyhological testing of personality Dosadašnja iskustva u karijeri, motivi i vrijednosti
TehnikaPERM - psyhological testing Koncentraciju
TehnikaPERM - psyhological testing, personal specifications Postignuća.
 
Psihološki testovi su dodatno oruđe u odabiru najboljeg kandidata. Ovi testovi se mogu koristiti za bilo koju radnu poziciju, iako u praksi kompanije uglavnom koriste ove testove za procjenu rukovodećeg kadra. Danas su psihološka testiranja standardna aktivnost u multinacionanalnim kompanijama.

Sarađujemo sa visoko-profilisanim lokalnim stručnjacima iz oblasti psihologije.


Thomas test

Psihološki test ili procjenjivanje je mjera psiholoških karakteristika kao što su i lične osobine, stil ponašanja, kognitivne sposobnosti, motivacija, itd. Riječ psychometric doslovno znači psihološko mjerenje. Thomas procjenjivanje mjeri širok spektar različitih karakteristika. Definicija „psychometric“ se sastoji iz dvije riječi “psyche“ što znači razum i “meter“ što znači mjera. Stoga, psihometrijskogi test ili procjena je sredstvo koje mjeri psihološke osobine osobe. Na primjer, psihometrijsko testiranje i procjenjivanje može odrediti karakteristike poput ličnih osobina, kognitivnih sposobnosti, stila ponašanja i dr. Postoji razlika između psihometrijskog testa i psihometrijskog procjenjivanja. Glavna razlika je da test mjeri maksimalan doprinos kandidata koristeći zadatke koji imaju tačne ili netačne odgovore. Za procjenjivanje će se obično koristiti oblik upitnika tražeći od kandidata da rangira u kojoj mjeri se slaže sa određenim izjavama.

Primjeri psihometrijskog testa uključuju testove kognitivnih sposobnosti, testove sklonosti, testove logike i testove zaključivanja. Primjeri psihometrijskog procjenjivanja uključuju individualna procjenjivanja, procjenjivanje emocionalne inteligencije i procjenu ponašanja. Psihometrijski testovi i procjene imaju za cilj da stave bodove ili ocjene kandidata u kontekst na način da se kandidati porede sa drugim ljudima (kandidatima). Test ili procjena koje poredi kandidata sa drugim ljudima je poznat kao norm-referenced (normative) test; kako se poredi doprinos ili odgovor kandidata sa grupom ljudi koja se poredi (npr. drugi kandidati). A self-referencing (ipsative) test ili procjenjivanje će porediti doprinos ili odgovor kandidata sa njegovim ličnim doprinosom ili pravilima. Test ili procjenjivanje koji je fokusiran na veoma specifičan spektar vještina ili znanja je nazvan domain-referencing. Primjer bi bio test vožnje gdje kandidat treba da postigne odgovarajući nivo izlaganja i znanja da se suoči sa kriterijumima.

 
DISC test

Ovaj sveobuhvatni test ličnosti nam pomaže pri razumijevanju potencijala kandidata. Test se sastoji od 24 pitanja i potrebno je 10 minuta da se završi.
 

Izvještaj testa ličnosti uključuje:

 
Personalized analysis of candidate Personalizovana analiza prirodnog i usvojenog stila kandidata.
candidate work within DISC styles Temeljan uvid u sva četiri DISC stila i kako se kandidati ponašaju kroz ove stilove.
gifts and concerns the candidate might have Uvid u najveću dobit za kandidata i najveću brigu koju bi kandidat mogao imati na budućem radnom mjestu.
TehnikaPERM and candidate strengths Uvid u stilove koji upotpunjuju prednosti kandidata.
Strategies for candidate more effectively communication Strategije za bolju komunikaciju kandidata.
TehnikaPERM analysis of candidate response Analiza reakcije kandidata na stresnu situaciju.
DISC test - candidate communication style Uvid kako drugi gladaju na način komunikacije kandidata.
Increasing candidate close rate on sales call Povećanje završne premije kandidata.
DISC test - candidate leadership skills Razumjevanje kandidatovih liderskih vještina.
Personalized analysis - DISC test I još mnogo toga.
 
Test vještina (Dexterity testing)

Testiranje vještina je savršen metod kod masovnog zapošljavanja fabričkih radnika, a takođe se koristi radi mnogo drugih razloga. (npr. rehabilitacije i povratka radnika na posao, za procjenu vještina, moći opažanja i motorne koordinacije prilikom odabira osoblja i njegovog usavršavanja). Testiranje vještina se obično koristi u automobilskoj i farmaceutskoj industriji, ali takođe pokriva i ostala područja industrije. TehnikaPERM nudi četiri različita testa vještina : (1) Perdue Pegboard test; (2) ) Grooved Pegboard test; (3) Hand Tool Dexterity Test, and: (4) The O’Connor Finger Dexterity test.

TehnikaPERM GARANTUJE

1.

Obezbeđivanje originalnih, visokokvalitetnih alata za procjenu.

   
2. Dobro kvalifikovane regrutere koji su dobro edukovani za korišćenje alata za procjenu.
   
3. Profesionalan i diskretan pristup kandidatima i klijentima.
   
4. Detaljan izvještaj za pojedinačnog kandidata koji se sastoji od ocjene za odabrani test i preporuke regrutera.
   
5.

Pronalazak novog kandidata u roku od 6 mjeseci u slucaju da vam izabrani kandidat ne odgovara (za izvršne, više i niže menadžere, za profesionalna i specijalna zanimanja).

 
TehnikaPERM - Proces procjene i ocjene
 
TehnikaPERM Selection of assessment tools Izbor metode za procjenu koja je odgovarajuća prema zahtjevima i specifikaciji posla ( Psihološki test, Thomas test, DISC test i Test vještina).
  TehnikaPERM Report preparation Priprema izvještaja
TehnikaPERM - Candidate interview, testing and evaluation Intervjuisanje, testiranje i ocjenjivanje kandidata
  TehikaPERM - Report clarification Objašnjenje izvještaja
TehnikaPERM Candidate interview Analiza rezultata
  TenikaPERM - Assessment and evaluation process Finalizacija
 
TehnikaPERM, With you allready for 15 years   TehnikaPERM and Bonitete
Company PERM Tehnika Ltd is a part of Industriale Group © 2016