TehnikaPERM - permanent staffing agency
English Bosna i Hercegovina Makedonija
TEL.: +387 66 028 028 Tehnika temp Blogger TehnikaPERM on LinkedIN TehnikaPERM on Twitter TehnikaPERM on Facebook Tehnika TEMP na portalu YouTube TehnikaTEMP on Facebook
REGRUTACIJA I SELEKCIJA PROCJENA I OCJENA TESTIRANJE VJEŠTINA O NAMA
Tehnika TEMP, temporary staffing agency
TehnikaTEMP, staffing agency
Tehnika TEMP, recruitment

Naša vizija je da zadovoljimo potrebe klijenata za radnom snagom, omogućujući im da se fokusiraju na svoj osnovni posao, dok ćemo se mi pobrinuti za ostalo. Uložili smo mnogo truda u zapošljavanje odgovarajućih kandidata, pružanje podrške našim partnerima te u zadobivanje njihovog povjerenja i poštovanja. Nastojimo biti efikasni, brzi i uvijek dostupni kako bi narudžbe bile realizovane u što kraćem vremenskom roku.

Firma Tehnika d.o.o. slavi svoj 15-ti rođendan. U proteklih 15 godina uspješno smo zaposlili preko 3000 fizičkih kvalifikovanih i nekvalifikovanih radnika, te profesionalnih radnika sa specifičnim kvalifikacijama. Nedostatak radne snage u Evropi uzrokuje mnogo problema. Zahvaljujući našim kancelarijama u Makedoniji i Bosni imamo stratešku prednost u pronalaženju dobrih radnika sa regije Balkana, te nastavljamo da ispunjavamo narudžbe naših klijenata. U 15 godina nikada nismo imali tužbu prema nama, nikada nismo propustili plaćanje niti jednog radnika, kao ni poreza, osiguranja ili drugih obaveza prema državi.

TehnikaPERM TehnikaTEMP TehnikaTEMP TehnikaTEMP TehnikaPERM TehnikaPERM
KOMPANIJA BIH: PERM TEHNIKA d.o.o.
 
KOMPANIJA MAKEDONIA: TEHNIKA PERM d.o.o. Skopje KOMPANIJA SLOVENIA: PODJETJE TEHNIKA d.o.o.
TehnikaPERM Srpska 2, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina Adresa: Srpska 2, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
TehnikaPERM kontaktna osoba: Saša Blanić Kontaktna osoba: Saša Blanić
TehnikaPERM T: +387 66 028 028 Telefon: +387 51 492 422
TehnikaPERM E-mail: sasa.blanic@tehnikaperm.com E-mail: sasa.blanic@tehnikaperm.com
TehnikaPERM Srpska 2, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina Adresa: Ulica Dane Krpačev Br.13, Skopje - centar
TehnikaPERM kontaktna osoba: Saša Blanić Kontaktna osoba: Andrej Mirtić
TehnikaPERM T: +387 66 028 028 Telefon: +389 71 958 444
TehnikaPERM E-mail: sasa.blanic@tehnikaperm.com E-mail: andrej.mirtic@tehnikaperm.com
TehnikaPERM Adresa: Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana, Slovenia Adresa: Kamniška ulica 47, 1000 Ljubljana, Slovenia
TehnikaPERM kontaktna osoba: Igor Dajić Kontaktna osoba: Sabina Velic
TehnikaPERM T: +386 31 450 700 Telefon: +386 31 450 800
TehnikaPERM E-mail: igor.dajic@tehnikatemp.com E-mail: sabina.velic@tehnikatemp.com
ZAPOSLENI
Saša Blanić

Saša Blanić
Prodaja in kadrovanje v BiH /
Sales Recruiter in BiH
m: +387 66 028 028
Igor Dajić

Andrej Mirtić
Vodja poslovalnice /
Branch Manager
m: +389 71 958 444
Igor Dajić

Sabina Velić
Svetovalec za kadre / Recruiter
e: sabina.velic@tehnikatemp.com
m: +386 31 450 800
TehnikaPERM, With you allready for 15 years TehnikaPERM and Bonitete
Company PERM Tehnika Ltd is a part of Industriale Group © 2016